Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.08.2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.06.2012

Ο Δήμαρχος ΙΑΣΜΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.03.2012
Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.03.2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. 3670
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2012

1)               Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Σελίδες