Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,15.05.2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ίασμος , 09   / 04    / 2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    Αρ.Πρωτ: 3935
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ίασμος ,09   /04 /   2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    Αρ.Πρωτ:   3934
ΔΗΜΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        Ίασμος,07.03.2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ίασμος ,13  /03 /  2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                           Αρ.Πρωτ:  2955
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 1103
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.08.2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.06.2012

Ο Δήμαρχος ΙΑΣΜΟΥ

Προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.03.2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. 3670
 

Σελίδες