Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.02.2014
 
 
   
 
Ίασμος    17/ 2 / 2014
Αριθ. Πρωτ: 2215
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. 1860

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.01.2014

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, συνολικά δύο ατόμων, τα οποία γί

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.12.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.12.2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2013
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 5-12-2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2013
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-12-2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ίασμος 3-12-2013
    ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                Αρ. Πρωτ. : 17693

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΙΑΣΜΟΣ  20-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. 17163
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Σελίδες