Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2013
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-12-2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ίασμος 3-12-2013
    ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                Αρ. Πρωτ. : 17693

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΙΑΣΜΟΣ  20-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. 17163
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,15.05.2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ίασμος , 09   / 04    / 2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    Αρ.Πρωτ: 3935
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ίασμος ,09   /04 /   2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    Αρ.Πρωτ:   3934
ΔΗΜΟΣ   ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                        Ίασμος,07.03.2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.03.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ίασμος ,13  /03 /  2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                           Αρ.Πρωτ:  2955
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11.02.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Πρωτ. 1103
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27.09.2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Σελίδες