Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.01.2014

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, συνολικά δύο ατόμων, τα οποία γί

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.12.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.12.2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2013
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 5-12-2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.12.2013
 
          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-12-2013
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ίασμος 3-12-2013
    ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                Αρ. Πρωτ. : 17693

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.12.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΙΑΣΜΟΣ  20-11-2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                     Αρ. Πρωτ. 17163
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.05.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,15.05.2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.04.2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Ίασμος , 09   / 04    / 2013
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ    Αρ.Πρωτ: 3935
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Σελίδες