Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2014

 
  

Ίασμος        20/ 02 / 2014
Αριθ. Πρωτ:   2422
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2014

          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  20 / 02 / 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.02.2014

 

 
  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.02.2014
 
 
   
 
Ίασμος    17/ 2 / 2014
Αριθ. Πρωτ: 2215
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. 1860

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.01.2014

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), για την υλοποίηση των προγραμμάτων Μαζικού Αθλητισμού, συνολικά δύο ατόμων, τα οποία γί

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.12.2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.12.2013
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Σελίδες