Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.07.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                    Ίασμος,08.07.2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.07.2014

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΄Ιασµος 02- 07 – 2014
ΙΑΣΜΟΣ 69200 Αριθ.πρωτ: 8351
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ/
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.05.2014
                                                                                        
Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.03.2014
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
        ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ                                                         Ίασμος 13.03.2014
Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2014

 
  

Ίασμος        20/ 02 / 2014
Αριθ. Πρωτ:   2422
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
      ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26.02.2014

          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 
  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Ίασμος ,  20 / 02 / 2014

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.02.2014

 

 
  

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18.02.2014
 
 
   
 
Ίασμος    17/ 2 / 2014
Αριθ. Πρωτ: 2215
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.02.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ. 1860

Σελίδες