Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.11.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                          Ίασμος    2.11.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.10.2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.10.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.10.2018
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.08.2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.08.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Ανακοινώνει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.08.2018
Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.07.2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.06.2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ιάσμου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.05.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                       ΄Ιασμος 04 – 05  – 2018

Σελίδες