Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.05.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,16.05.2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.05.2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.04.2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.03.2019
             ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.02.2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.12.2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.11.2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.11.2018
Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.11.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σελίδες