Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.11.2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ημερομηνία δημοσίευσης: 19.11.2018
Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.11.2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.11.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                                          Ίασμος    2.11.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.10.2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.10.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.10.2018
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.08.2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.08.2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Ανακοινώνει
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.08.2018
Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»

Σελίδες