Προκυρήξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.11.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 8-11-2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.11.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 04 Νοεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8153
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 25.10.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος , 25/10/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7914
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 23.10.2019
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  ηλεκτρονικό διαγωνισμό  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και
Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.09.2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.08.2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 29.07.2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
Ημερομηνία δημοσίευσης: 04.07.2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Σελίδες