Οικονομία του Δήμου

Ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του Δήμου είναι 5.600 άτομα. Από αυτούς το 89,3% (5.000 άτομα) εργάζονται και 10,7% (600 άτομα) είναι άνεργοι. Ο πρωτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος τομέας απασχόλησης στο Δήμο Ιάσμου. Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 75% του ενεργού πληθυσμού (4.200 άτομα). 


Τα κύρια αγροτικά προϊόντα της περιοχής είναι το Βαμβάκι, το καλαμπόκι, τα τεύτλα, τα καπνά και η τομάτα.

Στον τομέα της κτηνοτροφίας, στο Δήμο Ιάσμου, συστηματική, σε ποσοστό 95,3%, είναι η ενασχόληση με την εκτροφή αιγοπροβάτων. Με την κτηνοτροφική παράδοση της περιοχής συνυφαίνεται και η εκτροφή Βουβαλιών, μονάδα για την εκτροφή των οποίων λειτουργεί στον Ίασμο. Ακόμη, στην ορεινή περιοχή του Δήμου ζουν ελεύθερα κοντόσωμα άλογα και κατσίκια.

 

Ο δευτερογενής τομέας στο Δήμο είναι σήμερα σε τροχιά ανάπτυξης με τη δημιουργία υποδομών μεταποίησης στις οποίες συμμετέχει και ο Δήμος,μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης

 
Ανάπτυξης. Προς την ίδια κατεύθυνση, και μάλιστα με ταχύτερους ρυθμούς, κινείται και ο τριτογενής τομέας με τη συστηματική ανάπτυξη, στο χώρο του Δήμου, υπηρεσιών όπως· Τράπεζες, Ταχυδρομείο, Παράρτημα του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας, Κέντρο Υγείας, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομικός Σταθμός, Σταθμός Συνοριοφυλάκων, Σιδηροδρομικός Σταθμός, πλήρεις υποδομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσιο-Λύκειο).
 
 
 
 
 

Επιπλέον, με την αξιοποίηση και ανάδειξη τουριστικών πόρων, με πλέον σημαντικές μέχρι τώρα, τις ήπιες παρεμβάσεις στον όγκο της Ορεινής Ροδόπης (δημιουργία καταφυγίου, χαράξεις 
μονοπατιών, χώροι αναψυχής κ.α.), οι οποίες επιτρέπουν την ανάπτυξη του ορειβατικού, περιπατητικού και οικολογικού τουρισμού, σε μια περιοχή επισήμως καταγεγραμμένη ως πλούσια 
σε πανίδα και χλωρίδα, με πρωταγωνιστή τ
α κοπάδια των ελεύθερων κοντόσωμων αλόγων και τα σπάνια είδη αρπακτικών.