Γενικά Στοιχεία του Δήμου

Ο Δήμος Ιάσμου είναι δήμος της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ιάσμου και Σώστου και της κοινότηταςΑμαξάδων. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 485,3 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του 13.810 κάτοικοι σύμφωνα με τηναπογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Ίασμος

 

Ενότητες και οικισμοί

Ο Δήμος Ιάσμου διαιρείται σε 2 «δημοτικές ενότητες» και μια τοπική ενότητα, οι οποίες αντιστοιχούν στους 2 καταργηθέντες δήμους και την καταργηθείσα κοινότητα πριν την εφαρμογή του Καλλικράτη. Κάθε ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.

 
 

Δημοτική ενότητα Ιάσμου

Η δημοτική ενότητα (και πρώην δήμος) Ιάσμου αποτελείται από 3 κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) και έχει συνολικό πληθυσμό 6614 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Η έκτασή της είναι 200,4 Km2.

Δημοτική Κοινότητα Ιάσμου [ 4.859 ]
ο Ίασμος [ 2.732 ]
η Γαλήνη [ 330 ]
η Διαλαμπή [ 628 ]
το Ιππικό [ 85 ]
το Κοπτερό [ 837 ]
η Μελίταινα [ 42 ]
το Μωσαϊκό [ 188 ]
το Πολύαρνο [ 7 ]
το Ταγγαίο [ 10 ]
Τοπική Κοινότητα Αμβροσίας [ 952 ]
η Αμβροσία [ 592 ]
το Μικρό Παλλάδιο [ 44 ]
το Παλλάδιο [ 316 ]
Τοπική Κοινότητα Σάλπης [ 803 ]
η Σάλπη [ 679 ]
το Γλυκονέρι [ 124 ]

Δημοτική ενότητα Σώστου

Η δημοτική ενότητα (και πρώην δήμος) Σώστου αποτελείται από 7 κοινότητες (πρώην δημοτικά διαμερίσματα) και έχει συνολικό πληθυσμό 6685 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του πρώην δήμου ήταν ο Σώστης.

Δημοτική Κοινότητα Σώστου -- ο Σώστης [ 750 ]
Δημοτική Κοινότητα Ασωμάτων [ 3.024 ]
το Αγίασμα [ 361 ]
οι Ασώματοι [ 786 ]
η Δύμη [ 431 ]
τα Θάμνα [ 550 ]
η Πανεπιστημιούπολη [ 380 ]
το Ρίζωμα [ 265 ]
η Φωλέα [ 251 ]
Τοπική Κοινότητα Κερασέας -- η Κερασιά [ 16 ]
Τοπική Κοινότητα Ληνού -- ο Ληνός [ 408 ]
Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Πιστού [ 950 ]
το Μεγάλο Πιστό [ 950 ]
η Ιερά Μονή Οσίου Μαξίμου Καψοκαλυβίτη
Τοπική Κοινότητα Μίσχου -- ο Μίσχος [ 724 ]
Τοπική Κοινότητα Πολυάνθου[ 813 ]
το Πολύανθο [ 794 ]
η Κρυστάλλη [ 10 ]
το Τρίκορφο [ 9 ]

Δημοτική ενότητα Αμαξάδων

Η τοπική ενότητα Αμαξάδων έχει συνολικό πληθυσμό 1.591 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Η Κοινότητα Αμαξάδων ήταν η παλαιότερη κοινότητα του νομού Ροδόπης. Συστάθηκε το 1951 και διατηρήθηκε αμετάβλητη μέχρι το 2010.

Τοπική Κοινότητα Αμαξάδων [ 1.591 ]
οι Αμαξάδες [ 1.030 ]
οι Άνω Αμαξάδες [ 533 ]
οι Μοναχοί [ 28 ]