Διοικητική Οργάνωση

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
 • Γραφείο πρωτοκόλλου
 • Γραφείο Ληξιαρχείου
 • Γραφείο Προσωπικού
 • Γραφείο Δημοτικών Συμβουλίων
 • Γραφείο Πολιτισμού
 • Γραφείο Τύπου Δημοσίων Σχέσεων
 • Γραφείο Δημάρχου
 
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
 • Γραφείο Ταμιακής Υπηρεσίας
 • Γραφείο Δημ. Προσόδων – Δημ. Περιουσίας
 • Γραφείο Προμηθειών – Αποθήκης
 • Γραφείο Λογιστηρίου
 
Γ. ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • Τοπογραφικά- Πολεοδομικά θέματα
 • Πράξη εφαρμογής για την επέκταση σχεδίου
 • Έλεγχος καταπάτησης δημοτικών εκτάσεων
 • Απαλλοτριώσεις
 • Παραχωρήσεις οικοπέδων
 • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις