ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ






ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ      
1 ΓΡΑΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ 2534031206    
  FAX 2534031060    
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      
1 ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΟΚΤΑΪ 2534031208    
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ      
1 ΓΚΟΥΜΑΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 2534031206    christodoulosgoumaras@gmail.com
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      
1 ΝΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2534031206