Αντιδήμαρχοι

ΤΟΠΤΣΗ ΡΑΜΑΔΑΝ, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου, με αρμοδιότητες:
  • Εποπτείας  Διοικητικού και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
ΚΑΡΑ ΧΑΣΑΝ ΜΟΥΣΔΑΤ, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα Σώστη, με αρμοδιότητες:
  • Σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτεία Πολιτικής προστασίας.
  • Τεχνικών Υπηρεσιών ,Χωροταξίας και Πολεοδομικών εφαρμογών.
  • Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΧΑΣΑΝ, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Ενότητα  Αμαξάδων, με αρμοδιότητες:
  • Θέματα Κοινωνικής υπηρεσίας, κοινωνικής προστασίας και  αλληλεγγύης
  • Θέματα Παιδείας , Νεολαίας και Πολιτισμού.
 ΣΕΡΗΦ ΓΚΑΛΗΠ, Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητες:
  • Σχεδιασμού ,εφαρμογής  και εποπτείας Γεωργικών- κτηνοτροφικών   θεμάτων.
  • Θεμάτων Αγροτικής και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
  • Προγραμματισμού και Ανάπτυξης , Επικοινωνιών, Τεχνολογιών, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 
Αναπληρωτής Δημάρχου ορίστηκε ο Αντιδήμαρχος κ. ΤΟΠΤΣΗ ΡΑΜΑΔΑΝ.