12-07-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-7-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  4805
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
09-07-2019

«ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

 

04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
12-07-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-7-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  4805
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
09-07-2019

«ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ»

 

04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
20-05-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,16.05.2019
15-05-2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
03-04-2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ