13-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος  13-11-2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.8396  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
13-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 08– 11 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                     Αριθ.Πρωτ: 8291
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
11-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος 11-11-2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΙΑΣΜΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 8313
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
13-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος  13-11-2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.8396  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
13-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 08– 11 – 2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                     Αριθ.Πρωτ: 8291
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
11-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος 11-11-2019   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΙΑΣΜΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ.: 8313
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
08-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 8-11-2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                          Αριθ.πρωτ: 8286
05-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 04 Νοεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8153
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
25-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος , 25/10/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7914
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
23-10-2019
 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο  ηλεκτρονικό διαγωνισμό  μέσω ΕΣΗΔΗΣ και

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ