Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης         11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  3257
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ
 
1) Τσακρίδου Μαρινέλη- Μαρία, μέλος.
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                     ΤΣΑΚΡΙΔΟΥ
                                                                                     ΠΡΟΣ:     ΜΑΡΙΝΕΛΗ-Μαρία
                                                                                                    
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Σώστη.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη που θα γίνει στις 15 Ιουνίου 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη.
 
1) Εξέταση της υπ’ αριθ. 3002/23-5-2018, αίτησης του κ. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ Άγγελου, του Ιωάννη, που ζητά την διαγραφή τόκων, λόγω μη αποστολής ατομικής ειδοποίησης, στον ενδιαφερόμενο, για δημοτικά τέλη, ( τέλη καθαριότητας καταστημάτων ετών 2005-2006.
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                                                                          ΚΑΛΠΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ