Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  25-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  3033
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ
 
1) Τσακρίδου Μαρινέλη- Μαρία, μέλος.
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                     ΤΣΑΚΡΙΔΟΥ
                                                                                     ΠΡΟΣ:     ΜΑΡΙΝΕΛΗ-Μαρία
                                                                                                    
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Σώστη.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σώστη που θα γίνει στις 29 Μαΐου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη.
 
1) Εξέταση της υπ’ αριθ. 2433/18-4-2018, αίτησης του Τεφήκ Ιρφάν, και λοιπών τριών, με την οποία ζητούν την διάνοιξη δρόμου, στην δυτική πλευρά του Δημοτικού σχολείου οικισμού Σώστη, πλησίον ρέματος..
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
ΚΑΛΠΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ