Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  1-3-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  1611
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ
 
 
                                                                                                          Τον κ.
                                                                                                    Χορταργιά
                                                                                     ΠΡΟΣ:    Αρετή
                                                                                                     
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πολυάνθου που θα γίνει την 12η Mαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Πολυάνθου.
 
1)   Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για διαγραφή χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω εκ παραδρομής χρέωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
                                                                              ΧΟΥΜΕΤ   ΜΟΥΜΙΝ