Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  2769
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                           
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΕΓΑ ΠΙΣΤΟΥ
 
 
            Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
 
                             Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού.
 
 
 
 
 
            Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μέγα Πιστού που θα γίνει στις 15 Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη.
 
 
 
1)      Εξέταση της υπ.  αριθ. 2789/11-5-2018 αίτησης του ΑΛΗ Εργούν,  κάτοικος Μέγα Πιστού,  με την οποία ζητά από τον Δήμο μας, την χορήγηση βεβαίωσης ότι το ρέμα που απεικονίζεται στο από τον Ιούλιο του 2014, τοπογραφικό διάγραμμα του αγρονόμου τοπογράφου Στέφανου Σύρμου, χρησιμοποιείται ως αγροτική οδός, για διέλευση πεζών και τροχοφόρων.                 
 
 
                                                            
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
                 ΓΙΑΚΟΥΠ    ΤΟΥΡΡΓΚΑΪ