ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος 30/09/2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΛΠΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.6771  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Γκαϊτσίδου Μάγδα.
Τηλ. 2534350104
 
 
                
 
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ 
 
                                     ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΣΑΛΠΗΣ
 
Προς: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σάλπης.
 
Η  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Σάλπης  Δήμου Ιάσμου, καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου:
 
1) Πάττας Σταύρος, μέλος συμβουλίου.
2) Κατραντζής Θωμάς, μέλος συμβουλίου.
3) Μπίτιλης Δημητριος , μέλος συμβουλίου.
4) Καρανάσιος Νικόλαος, μέλος συμβουλίου.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  09/10/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Υποβολή προτάσεων για εκτέλεση έργων στην  Κοινότητα Σάλπης, για το έτος  2019-2020
 
2) Την ένταξη στα τιμολόγια ύδρευσης των πολυτέκνων  του κ.Ραμαδάν  Μπαρή του Μουμίν κάτοικο Σάλπης .
 
3) Καταβολή χρηματικού βοηθήματος  του δημότη μας κ .Μουμίν Μουμίν του Ερκάν  λογω πυρκαγιάς στο ποιμνιοστάσιο στον οικισμό Σάλπης.
 
     
 
    
 
                                                                             Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
                                                                     ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗ   ΖΩΗ