ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος: 01-11-2019     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ                                             Αριθ. Πρωτ. 8092 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Γκαϊτσίδου Μάγδα.
Τηλ. 2534350104.
 
 
 
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ 
 
                                     ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    ΑΣΩΜΑΤΩΝ
 
Προς: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Κοινότητας Ασωμάτων.
 
Ο Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Ασωμάτων Δήμου Ιάσμου, καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου:
 
1) Κατσάκογλου Αϊχάν, μέλος συμβουλίου.
2) Χασάν Ερόλ, μέλος συμβουλίου.
3) Μπαλτσή  Σερδάρ, μέλος συμβουλίου.
4) Μουσταφά Νουρετίν, μέλος συμβουλίου.
5) Αμέτ Νιλάι, μέλος συμβουλίου.
6) Γαρυφαλλίδου Έλλη, μέλος συμβουλίου.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα  Ασωμάτων στις  07-11-2019, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ  για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Υποβολή προτάσεων για εκτέλεση νέων έργων στην  Κοινότητα  Ασωμάτων, για το έτος 2020.
2) Γνωμοδότηση για κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων σε κοινόχρηστη έκταση του αγροκτήματος Ασωμάτων.
3) Εξέταση της υπ’ αριθ.5991/29-8-2019 αίτησης της ιεράς μητρόπολης    Μαρωνείας & Κομοτηνής που αφορά την παραχώρηση Ιερού Εξωκκλησίου ¨Αναλήψεως του Σωτήρος¨ το οποίο βρίσκεται στον οικισμό Φωλέας (θέση Πλατανάκια)
 
 
                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
                                                                           ΣΑΛΗΧ  ΣΑΜΠΑΝ