ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος  04/10 2019  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ                                              Αριθ. Πρωτ.  6895

 

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες: Γκαϊτσίδου Μάγδα.

Τηλ. 2534350104

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ     ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ

 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ   ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

                                                                                                        

            Προς: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας..

 

            Ο Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αμβροσίας Δήμου Ιάσμου, καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου:

 

  1. Μπασδάνη Ιωάννα, μέλος συμβουλίου.
  2. Ζαβός Γρηγόρης, μέλος συμβουλίου.
  3. Μπίκος Θεόδωρος , μέλος συμβουλίου.
  4. Εμίν Ομούρ, μέλος συμβουλίου.

 

Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  08-10-2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα  10:00   π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

 

Εξέταση της υπ’ αριθ. 6690/26-09-2019 αίτηση  της κ. Καραγιάννη Αναστασία, με την οποία ζητά την ενοικίαση του οικήματος του πρώην ιατρείου Αμβροσίας για χρονικό διάστημα εώς 5 έτη.

   

                                                                             Ο    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                                   ΔΗΜΟΤΖΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ