ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Ίασμος  09-10-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΜΑΞΑΔΩΝ                                   Αριθ. Πρωτ. 7014 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Γκαϊτσίδου Μάγδα.
Τηλ. 2534350104
              
 
           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΞΑΔΩΝ 
 
                                     
 
Προς: Τα μέλη του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαξάδων.
 
Ο Πρόεδρος  του  Συμβουλίου της Κοινότητας Αμαξάδων Δήμου Ιάσμου, καλεί τα μέλη του  Συμβουλίου:
 
1) Κιοσέ  Αϊσέ, μέλος συμβουλίου.
2) Χατζή Αμέτ Αδέμ, μέλος συμβουλίου.
3) Γιαλούτς Νιαζή, μέλος συμβουλίου.
4) Χαλήλ Αϊντίν, μέλος συμβουλίου.
 
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις 16 Οκτωβρίου , ημέρα Τετάρτη  και ώρα   10:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Υποβολή προτάσεων για εκτέλεση νέων έργων στην  Κοινότητα Αμαξάδων, για το έτος  2020
     
2) Καταγραφή πρώτων θεμάτων-προβλημάτων των χωριών της Κοινότητας ,που χρήζουν άμεσων ενεργειών προς προώθηση στους αρμόδιους Αντιδημάρχους.
 
 
                                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
  
                                                                             ΚΙΝΑΛΗ  ΙΚΣΑΝ