ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡ. Δ.Σ 26-6-2018

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  21 Ιουνίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 3456   –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 26ην    Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών του Δήμου. 
2. ΄Εγκριση μελέτης και καθορισμού του τρόπου διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 
3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ Η ΜΗ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "Poseidon Pipeline Project-Onshore Section-Front End Engineering & Design (FEED) and Permitting" ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».
4. ΄Εγκριση η μη αίτησης υποκατάστασης της εταιρείας <<ΓΚΟΥΔΟΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΕ >> αναδόχου του υποέργου με υπότιτλο << Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων  Δ.Δ Ιάσμου Δήμου Ιάσμου >> της πράξης <<Αποχέτευση  Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ Ιάσμου >> προϋπολογισμού 2.150.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ). 
5. Εγκριση δικαιωμάτων διέλευσης της ΟΤΕ Α.Ε.
6. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
7. Υποβολή έκθεσης 1ου τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
8. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 
9. Εγκριση των πράξεων Σχολικών Εφορειών Μ/κών Σχολείων του Δήμου που  εγκρίνουν τον απολογισμό οικονομικού έτους 2017.
10. Συζήτηση επί αιτήσεως   ΧΑΣΑΝ Εσίν  του Εμίν, κατοίκου Πολυάνθου προς την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  Π.Ε Ροδόπης για παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης  έκτασης για μονοετή καλλιέργεια, για 5 έτη.  
11. Μείωση μισθώματος Τουριστικού Περιπτέρου 
12. Συζήτηση επί αιτήσεως Πολιτιστικού Συλλόγου Ιάσμου για παραχώρηση της χρήσης του τέως κοινοτικού καταστήματος στον πολιτιστικό σύλλογο Ιάσμου. 
13. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών .
14. Μετακίνηση Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας του Δήμου και καταβολή εξόδων μετακίνησης
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ