ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  27-11-2017
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                       Αριθ. Πρωτ  11237                                            
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΜΙΣΧΟΥ
 
Θ Ε Μ Α: Πρόσκληση για συνεδρίαση, του Τοπικού Συμβουλίου της
                             Τοπικής Κοινότητας Μίσχου.
 
 
Παρακαλείσθε όπως παραβρεθείτε στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μίσχου που θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:οο μ.μ., στο Κοινοτικό κατάστημα οικισμού Σώστη.
 
1) Εξέταση της υπ.  αριθ. 11158/324-11-2017 αίτηση της κ. ΜΟΥΜΙΝ ΑΪΤΈΝ, του Εμίν, κάτοικος Μίσχου, για εκμίσθωση δημοτικής έκτασης, εμβαδού 1.574,89τ.μ., στην κτηματική περιοχή οικισμού Μίσχου, για  έκδοση αδείας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας.
 
 
                                                             Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
                                                                      ΟΣΜΑΝ   ΣΕΛΑΕΤΗΝ