Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19 Αυγούστου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  5717
 
 
ΠΡΟΣ:
Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, 
            Προέδρους και Συμβούλους Κοινοτήτων 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για ορκωμοσία Δημοτικής Αρχής»
 
Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη της νέας Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 32/2019 και 36/2019 αποφάσεις  του αρμόδιου Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης καλείστε για την προβλεπόμενη από το νόμο (άρθρο 52 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 114 Ν. 4623/2019  ορκωμοσία, στην κεντρική πλατεία Γαλήνης σε δημόσια πανηγυρική συνεδρίαση, στις 30 Αυγούστου 2019 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00. 
 
 
Ο ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
 
                                                        
    ΜΟΥΜΙΝ ΟΝΤΕΡ