ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      1-7-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  4537
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
 
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Μεματαλη Εργούν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  5-07-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέματα:
 
1) Έγκριση  2ου  πρακτικού επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΙΑΣΜΟΥ, προϋπολογισμού 61.100,00 € με το Φ.Π.Α. 
2) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης  δημοτικής έκτασης 1.000τ.μ. στην κτηματική περιοχή Διαλαμπής, για χρήση  εγκατάστασης  πρόχειρου ποιμνιοστασίου.  
3) Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης  δημοτικής έκτασης 600τ.μ. στην κτηματική περιοχή Διαλαμπής, για έκδοση αδείας λειτουργίας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας.  
4) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας στο Ειρηνοδικείο Κομοτηνής, στις 18-6-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.οο π.μ. για υπόθεση του Δήμου, ( Ανακοπή διοικητικής αποβολής ).
5) Αντικατάσταση μέλους, και συγκεκριμένα του Προέδρου Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών δημοσιών συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, έτους 2019,  λόγω μετάταξης του Προέδρου σε άλλη υπηρεσία του δημοσίου.
6) Ακύρωση της υπ’ αριθ. 35/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, κατά το μέρος που κάνει αποδεκτή την προσφορά της εταιρείας Σ, ΜΙΧ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ  & ΣΙΑ ΟΕ, βάσει της υπ’ αιθ. 689/2019 της ( Α.Ε.Π.Π. )
7) Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ.
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                              ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ