ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    30-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2134
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς  Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις    3-4-2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2018. (3η ).
 
2) Έγκριση 3ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, και   εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της.
 
3)   Επεκτάσεις δικτύου Φ.Ο.Π. έτους 2018. (  επαύξηση ισχύος  )
 
4) Έγκριση 2ου Πρακτικού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 5Χ5» (έκπτωση αναδόχου)
 
 
 
                   Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                   ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ