ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Ιουλίου 2019
  ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 4972 – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                             (όπως πίνακας αποδεκτών) 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
     Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις  22 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα  19.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. ΄Εγκριση   εισόδου – εξόδου επί αγροτικής οδού στο αγρόκτημα Παλλαδίου, αριθμός αγροτεμαχίου 118 αναδασμού Παλλαδίου του Δήμου Ιάσμου για τις υπό ανέγερση εγκαταστάσεις ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΣΤΕΜΦΥΛΑ της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
3. Έγκριση απόφασης Δ.Σ του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» (ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.Δ.Ι.) με θέμα <<τροποποίηση προϋπολογισμού >>.
4. Περί Έγκρισης Μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00€
5. Αποδοχή της απόφασης προέγκρισης και έγκριση του 2ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου   «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Σώστου».
6. ΄Εγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο << ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ >>  προϋπολογισμού 186.000,00 ΕΥΡΩ που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα <<ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II>> 
7. ΄Εγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  με τίτλο <<προμήθεια αγωγών άρδευσης Δήμου Ιάσμου>> προϋπολογισμού 59.985,00. 
8. ΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Τοπογραφικής μελέτης αποστράγγισης όμβριων υδάτων οικισμών Δήμου Ιάσμου. 
9. Συζήτηση επί αιτήσεως ΜΟΥΜΙΝ ΕΜΙΝ κατοίκου Ιάσμου για παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου Ιάσμου προς χρήση από τον Αθλητικό Σύλλογο /ομάδα ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ .
 
 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
                                  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ