ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 4 Ιουλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 3707
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
 
                     
                   Π Ρ Ο Σ : ΜΕΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ
                             ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                             (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
 
  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις 10 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00  για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
 
  Τροποποίηση της αριθ. 3/2014 απόφαση εκτελεστικής επιτροπής περί εισήγηση εκτελεστικής επιτροπής για ορισμό υπαλλήλων του Δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων και των εκπροσώπων  των τοπικών κοινοτήτων.
 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
 
 
 
ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ