ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος      11-5-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  2786
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς  Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
 
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις    15-5-2018, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1) Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2018. (4η )
 
2) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο 1/μελές Εφετείο Θράκης, κατά την εκδίκαση  της υπ’ αριθμ. 226/2016 έφεσης, με αριθμό κλήσης 136/21-3-2018, την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:οοπ.μ.
 
3) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 35Α/2017 μελέτης, με τίτλο: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ  LED, προϋπολογισμού 1.076.072€ και καθορισμός όρων διακήρυξης, του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την διεξαγωγή της ανωτέρω προμήθειας και διάθεση πίστωσης.
 
 
4) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο τριμελές πλημμελειοδικείο, για ψευδή βεβαίωση, του τέως Αντ/ρχου του Δήμου μας, κ. Ιδρίς Ναδήρ, η οποία θα εκδικασθεί στις 14 Ιουνίου 2018.
 
5) Σύνταξη έκθεσης για το Α ΄  τριμήνου του έτους 2018, για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού, εσόδων και εξόδων και ισολογισμού,  του Δήμου Ιάσμου, 
και υποβολή του στο Δ.Σ. για έγκρισή του. 
 
6) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο 3/μελές πλημμελειοδικείο  Ροδόπης, κατά την εκδίκαση  του υπ’ αριθμ. ΕΓ3-17/174 κλητήριο θέσπισμα, , την 17η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:οοπ.μ.
 
7) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να ασκήσει ανακοπή κατά της υπ’ αριθ. 46/2018 διαταγής πληρωμής, του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, καθώς και αίτηση αναστολής της εκτέλεσης της συγκεκριμένης διαταγής πληρωμής, καθώς επίσης και έγκριση της υπ’ αριθ. 375/9-5-2018, απόφασης Δημάρχου, για το ίδιο θέμα. 
 
 
 
                                                                            Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                            ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ