ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  23-3-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  2003
 
 
 
 
 
                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
Προς τα μέλη του συμβουλίου της Δημ/κής Κοινότητας Ασωμάτων.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων καλεί τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας:
 
1) ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥ  ΑΪΧΑΝ Αντ/δρο Δημ. Κοινότητας.
2) ΜΠΑΛΤΖΗ  ΣΕΡΔΑΡ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
3) ΙΣΜΑΗΛ  ΣΑΛΗ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
4) ΜΕΧΜΕΤ  ΜΕΜΠΡΟΥΚΕ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
 
Σε συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασωμάτων στις 28 Μαρτίου 2018
ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1)  Προέγκριση ή μη αδείας ίδρυσης και λειτουργίας, καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με τίτλο: ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΗΠΕΔΑ 5χ5 και 8χ8, διακριτικός τίτλος: ( MUDIALITO MINI FOOTBALL CLUB ) από το νομικό πρόσωπο: Π. ΣΕΪΖΑΚΗ – Π. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ο.Ε, στην επαρχιακή οδό Αγιάσματος-Κομοτηνής- Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
 
 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
                                                                            ΧΑΣΑΝ    ΕΡΟΛ