ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ασώματος  30-1-2018
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΑΣΩΜΑΤΩΝ             Αριθ. Πρωτ.  765
 
 
 
 
 
                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΓΙΑ  ΣΥΓΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
Προς τα μέλη του συμβουλίου της Δημ/κής Κοινότητας Ασωμάτων.
 
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ασωμάτων καλεί τα μέλη του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας:
 
1) ΚΑΤΣΑΚΟΓΛΟΥ  ΑΪΧΑΝ Αντ/δρο Δημ. Κοινότητας.
2) ΜΠΑΛΤΖΗ  ΣΕΡΔΑΡ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
3) ΙΣΜΑΗΛ  ΣΑΛΗ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
4) ΜΕΧΜΕΤ  ΜΕΜΠΡΟΥΚΕ, σύμβουλο Δημ. Κοινότητας.
 
Σε συνεδρίαση στο Κοινοτικό Κατάστημα Ασωμάτων στις 9 Φεβρουαρίου 2018
ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
 
1) Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για μείωση χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης-διαρροής, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.
 
 
 
 
 
 
                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 
 
 
                                                                            ΧΑΣΑΝ    ΕΡΟΛ