ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  3 Νοεμβρίου  2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 10429 –  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                           (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 10ην Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και  ώρα  18.00  για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος – ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Ιάσμου για το έτος 2018.
2. Εγκριση η με σχεδίου  Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιάσμου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο:  <<Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Ιάσμου στα πλαίσιο εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης . Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία. 
3. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019.
4. Υποβολή έκθεσης 3ου τριμήνου του έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ» (υποέργο 1)
6. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ» (υποέργο 2)
7. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ» (υποέργο 3)
8. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων του Δήμου 
9. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. 
10. Εγκριση εκδηλώσεων προς τιμή του πολιούχου του οικισμού Ιάσμου  Αγ. Νικολάου , συζήτηση επί αιτήσεως Χριστιανικού Συλλόγου <<΄Αγιος Νικόλαος>> Ιάσμου , με την οποία ζητά την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  με τον Δήμο Ιάσμου για τον εορτασμό Ι.Ν Αγίου Νικολάου στον ΄Ιασμο.
11. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από το Δήμο λόγω πυρκαγιάς στην αγροτική περιοχή Σάλπης. 
12. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών.
13. ΄Εγκριση σύνταξης Πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής.
 
 
    
                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
                         ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ