ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  26  Σεπτεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -8984–  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
   Σας γνωρίζουμε  ότι η προγραμματισθείσα Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 , αναβάλλεται για την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19:00 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.   
 
  Η αναβολή της συνεδρίασης σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ και της παρ. 10 του άρθρου 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, οφείλεται στο γεγονός ότι την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17.00 πραγματοποιείται το Ετήσιο Τακτικό Σύνεδροι της ΠΕΔ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
 
 
 
                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
 
                                    ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ