ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-Για την απόδοση θέσης στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης σε επαγγελματίες πωλητές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται
στις λαϊκές αγορές ευθύνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για
λιγότερες από πέντε (5) ημέρες εβδομαδιαίως, ως παρακάτω:
 
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 14-11-2018 μέχρι 13-12-2018 κατά τις εργάσιμες μέρες
και ώρες.
Συνημμένα αρχεία: