Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 30 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 6756 – 
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                             (όπως πίνακας αποδεκτών) 
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
     Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις 4 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  11.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
 
1. ΄Εγκριση ισολογισμού 2018 Δήμου Ιάσμου και οικονομικών καταστάσεων.
2. ΄Εγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 Δήμου Ιάσμου.
 
 
 
 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
 
                                       MEXMET MEXMET