Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  30  Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 6755 – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                             (όπως πίνακας αποδεκτών) 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
     Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου στις 4 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή   και ώρα  10.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 
1. Μεταφορά του προγράμματος <<Βοήθεια στο Σπίτι>> (προσωπικού-υλικοτεχνικού εξοπλισμού-ταμειακών διαθεσίμων) από το Ν.Δ.Δ.Δ <<Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Ιάσμου>> στον Δήμο Ιάσμου.
2. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων   ( Γ’  κατανομή 2019).
3. Υποβολή έκθεσης 2ου τριμήνου του έτους 2019, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και ισολογισμού Δήμου Ιάσμου.
4. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
5. Αποδοχή Χρηματοδότησης για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία (ΣΑΕ 055) ποσού 110.000 €  
6. Έγκριση Παραλαβής του αντικειμένου  των υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης αγροτικών δρόμων ΔΕ Σώστου»
7. Έγκριση Παραλαβής του αντικειμένου  των υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού τάφρων και καναλιών ΔΕ Ιάσμου»
8. Έγκρισης Παραλαβής του αντικειμένου  των υπηρεσιών με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης δρόμων ορεινού όγκου ΔΕ Ιάσμου».
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.
 
                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
                                       MEXMET MEXMET