Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΄Ιασμος 19 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                Αριθ. Πρωτ. 4292
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ  
 
                    
 
     ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
  Με την επίσημη έναρξη της προεκλογικής περιόδου, ο δήμαρχος Ιάσμου κ. Καδή Ισμέτ , καλεί την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 στο δημαρχείο , σε κοινή σύσκεψη, τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων ή των συνασπισμών συνεργαζομένων κομμάτων που μετέχουν στις Βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, με σκοπό την κατανομή χώρων της προεκλογικής δραστηριότητας  και τον καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών σύμφωνα το αριθ. 45516/14-06-2019 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών .
 
                                                     
                                      Ο   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
 
 
                                          ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ