Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  2 Νοεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 6270–  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 9ην Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα    19.00 για τη λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:
 
 
  Ψήφιση του προϋπολογισμού και  ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ) του  Δήμου Ιάσμου για το έτος 2019. 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ