Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  2 Νοεμβρίου  2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 6269 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
                             ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                            (όπως πίνακας αποδεκτών)
 
 
             Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
 
  Σας  προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα Ιάσμου την 9 ην     Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα  18.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00€ χωρίς ΦΠΑ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)- LEADER»
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών/εργασιών με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ» 
3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΛΑΔΙΟΥ» (υποέργο 2)
4. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ – ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΩΣΤΗ» (υποέργο 3)
5. Έγκρισης Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής των υπηρεσιών με τίτλο <<εργασίες διάνοιξης τάφρων Δήμου Ιάσμου >>
6. ΄Εγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ του έργου  <<κατασκευή βάσης για γήπεδα 5Χ5 >>
7. Παραλαβή μελέτης με τίτλο <<κατασκευή αποχετευτικών αγωγών και φρεατίων σους οικισμούς Δ.Ε Σώστου >> και έγκριση της διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016. 
8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
9. ΄Εγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών. 
10. Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.
11. Συζήτηση επί αιτήσεως Αθανασιάδη Αναστασίου  κατοίκου Πυλαίας περί έγκρισης εισόδου – εξόδου στην αγροτική οδό προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. για να εκδώσει άδεια δόμησης σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 5365,00 τ.μ της κτηματικής περιοχής Κοπτερού της Δημοτικής Κοινότητας Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου. 
12. Εγκριση εκδηλώσεων προς τιμή του πολιούχου του οικισμού Ιάσμου  Αγ. Νικολάου , συζήτηση επί αιτήσεως Χριστιανικού Συλλόγου <<΄Αγιος Νικόλαος>> Ιάσμου , με την οποία ζητά την συνδιοργάνωση εκδηλώσεων  με τον Δήμο Ιάσμου για τον εορτασμό Ι.Ν Αγίου Νικολάου στον ΄Ιασμο.
13. Χορήγησης άδειας τοποθέτησης ενημερωτικής πινακίδας, στο πεζοδρόμιο, έμπροσθεν του γυμνασίου, στον οικισμό Ιάσμου, από την WWF Ελλάς.
14. Αίτηση προς τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της περιφέρειας ΑΜΘ και συγκεκριμένα προς τη Δ/νση Πολιτικής Γης  για παραχώρηση του τμήματος του γεωτεμαχίου με αριθ. 364 οριστικής διανομής  του 31 που βρίσκεται το γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού Σώστη. 
15. Κατάτμηση οικοπέδου, ιδιοκτησίας Δήμου Ιάσμου, στον οικισμό Μίσχου,     ( περιοχή γηπέδου ) .
16. Ορισμός μελών επιτροπής δημοπρασιών ενοικιάσεως αποκλειστικού δικαιώματος καρπώσεως των μη εκμεταλλευομένων δι΄ αυτεπιστασίας Δημοσίων Δασών.  
17. Συζήτηση επί αιτήσεως Χασαντζήκ Σεβήλ του Νιαζή κατοίκου Ιάσμου για μείωση μισθώματος που καταβάλλει για την ενοικίαση της αποθήκης που βρίσκεται στο αγρόκτημα Δήμου Ιάσμου με αριθ. τεμ. 199Δ .
18. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
19. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος – ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου Ιάσμου για το έτος 2019.
20. ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών με τίτλο: <<επισκευή – συντήρηση αντλιοστασίων –γεωτρήσεων του Δήμου Ιάσμου >>
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΟΥΣΤΑΦΑ