Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΛΠΗΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2441
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
       Σας καλώ σε τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Σάλπης  που θα γίνει στο Τοπικό Γραφείο Σάλπης την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 και ώρα 15.00 για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :
 
Διατύπωση γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί αιτήσεως ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΘΡΑΚΗ ΔΙΑΒΙΟΥΝΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ για έκδοση νέας απόφασης παραχώρησης δημοτικής έκτασης που είχε παραχωρηθεί με την αριθ. 31/1983 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Σάλπης. 
 
                  
 
 
ΙΑΣΜΟΣ 18 Απριλίου 2018
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΛΠΗΣ
 
ΣΟΥΡΓΟΥΤΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ