Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1882
 
 
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
 
       Σας καλώ σε τακτική συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Αμβροσίας  που θα γίνει στο Τοπικό Γραφείο Αμβροσίας την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 9.00 για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
 
1. Διατύπωση πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για επανεκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων  στο Παλλάδιο με δημοπρασία .
2. Συζήτηση επί αιτήσεων δημοτών. 
 
 
 
 
ΙΑΣΜΟΣ 16 Μαρτίου 2018
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
                             ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
 
 
ΚΑΡΑΓΙΟΒΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ