Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ίασμος 9-2-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 1089
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Ιδρίς Ναδήρ, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.

Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις 13-2-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

1) Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2018. (3η ).

2) Έγκριση τεχνικής περιγραφής, και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ , προϋπολογισμού 7.000€.

3) Έγκριση τεχνικής περιγραφής, και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ , προϋπολογισμού 7.000€.

4) Έγκριση τεχνικής περιγραφής, και ανάθεση εκτέλεσης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε. ΣΩΣΤΗ, προϋπολογισμού 6.000€.

5) Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης, για την προμήθεια υλικών συντήρησης –επισκευής και επέκτασης δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δήμου Ιάσμου, βάσει των διατάξεων του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, συνολικού προϋπολογισμού 70.000€, με τον Φ.Π.Α.

6) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Μονομελές πλημμελειοδικείο Κομοτηνής, για παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και σωματική βλάβη από αμέλεια, για τον Αντ/ρχο του Δήμου μας, κ. Χισήμ Ιρφάν, στις 20-2-2018.

7) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο Μονομελές πλημμελειοδικείο Κομοτηνής, για παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και σωματική βλάβη από αμέλεια, για τον Αντ/ρχο του Δήμου μας, κ. Χισήμ Ιρφάν, στις 13-3-2018.

8) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο μονομελές Εφετείο Θράκης, την 5-10-2018, σε έφεση της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, κατά Δήμου Ιάσμου, και κατά της 115/2017 απόφασης, του μονομελούς πρωτοδικείου Αέξ/λης.

9) Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για να εκπροσωπήσει τον Δήμο μας, στο μονομελές Πρωτοδικείο Ροδόπης, την 25-4-2018, σε έφεση της ΠΡΙΣΜΑ ΣΕΝΤΕΡ Κομοτηνής ΑΕ, κατά Δήμου Ιάσμου, και κατά της 146/2015 απόφασης, του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής.

10) Έγκριση όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 500τ.μ. στην κτηματική περιοχή οικισμού Μίσχου, για έκδοση αδείας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας.

11) Έγκριση όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 442,13τ.μ., στην κτηματική περιοχή οικισμού Μίσχου, για έκδοση αδείας και εγκατάστασης κτηνοτροφικής μονάδας.

12) Έγκριση όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης δημοτικής έκτασης 1.574,89τ.μ., στην κτηματική περιοχή οικισμού Μίσχου, για έκδοση αδείας λειτουργίας και εγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας. ( Για 120 αιγοπρόβατα ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΔΗ ΙΣΜΕΤ