Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος     8-1-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  118
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
Ταχ. Δ/νση: 69200 ΙΑΣΜΟΣ
Πληροφορίες: Τσολάκης Ελ.
Τηλ. 2534022591-2531352613
 
 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    ΓΙΑ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ    ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιάσμου.
 
Ο Δήμαρχος Δήμου Ιάσμου, με την ιδιότητα του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, καλεί τα μέλη της οικονομικής Επιτροπής:
1) Μεμέτ Οζτζιάν, Αντ/δρος, Οικ. Επιτροπής.
2) Μαντρατζή  Χασάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
3) Μουσταφά Μουσταφά, μέλος Οικ. Επιτροπής.
4) Χισήμ Ιρφάν, μέλος Οικ. Επιτροπής.
5) Αμούτζας Κυριάκος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
6) Σαχουλίδης Χαράλαμπος, μέλος Οικ. Επιτροπής.
Σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στις  12-1-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ .για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:
     
 
1)  Δέσμευση-ψήφιση πιστώσεων, προϋπολογισμού έτους 2018. (1η ).
 
2) Έγκριση 1ης τροποποίησης  του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, και 
      εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έγκρισή της.  
 
3)   Έγκριση όρων δημοπρασίας, για την εκμίσθωση διαθέσιμης  δημοτικής έκτασης 600τ.μ. στην κτηματική περιοχή Σάλπης, για κατασκευή και  εγκατάσταση πρόχειρου ποιμνιοστασίου .    
 
 
                                                                             Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ   
 
                                                                                 ΚΑΔΗ  ΙΣΜΕΤ