ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ- ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ίασμος  09  Απριλίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ. : 2.670 
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΖΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ             
ΤΗΛ: 2531352635           
ΦΑΞ: 2531352628                        
 
ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΛΕΣΜΑ- ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ
 
 
Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός οικισμών του Δήμου και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
 
Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.1 περ. 26, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 0,50 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου. Επιπλέον βεβαιώνεται σε βάρος των ιδιοκτητών, νομέων και επικαρπωτών που δεν συμμορφώνονται, η δαπάνη καθαρισμού των οικοπέδων τους και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433 του Ποινικού κώδικα.
 
 
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ