ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                                                      ΄Ιασμος 07-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ                                                                          Aριθ.πρωτ: 39/2016          
ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ  
Τηλ:2534350120
Email:asxo@iasmos.gr                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ          
Ταχ.Δ/νση : Εθνικής Αμύνης 4                                                    
Τ.Κ.  69200 ΙΑΣΜΟΣ                   
 
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
                                 
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
  Έχοντας υπόψη της:
Την υπ΄ αριθμό  14/2016 απόφαση του συμβουλίου της  Ενιαίας  Σχολικής Επιτροπής  Δημοσίων   Σχολείων  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  με την οποία  αποφασίστηκε  να εκτεθούν σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία οι παρακάτω περιγραφόμενοι  σχολικοί αγροί:
      
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
 Εκτίθενται σε  φανερή  πλειοδοτική  δημοπρασία  τα παρακάτω σχολικά αγροτεμάχια: 
 
Α. Δημοτικού σχολείου Διαλαμπής, πρόκειται για ένα τεμάχιο στη θέση:
Περιοχή Αναδασμός Διαλαμπής έκτασης 9,810 στρεμμάτων, τιμή εκκίνησης 48€.
 
 Β. Δημοτικού σχολείου Ιάσμου, πρόκειται για ένα τεμάχιο στη θέση:
Περιοχή Αρδευτικό έργο Ιάσμου, Διώρυγα 9 αριθμός 15 έκτασης 6,250 στρεμμάτων, τιμή εκκίνησης 53€.
 
 Γ. Δημοτικού σχολείου Σάλπης πρόκειται για ένα τεμάχιο στη θέση:
Περιοχή Πρώτη Ζώνη έκτασης 40,572 στρεμμάτων, τιμή εκκίνησης 40€.
 
Συνημμένα αρχεία: 
ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 117.34 KB