Δελτία τύπου

Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.09.2019
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      12-9-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6314
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 12.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΙΑΣΜΟΣ 12 Σεπτεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                   Αριθ. Πρωτ. 6313
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 10.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                              ΄Ιασμος 09– 09 – 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                             ΄Ιασμος, 09 – 09 – 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 03.09.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                          ΄Ιασμος 02 – 09 – 2019
Ημερομηνία δημοσίευσης: 22.08.2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 22 Αυγούστου 2019
Αριθ. πρωτ.:5808
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 20.08.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19 Αυγούστου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  5717
 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.08.2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.08.2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      13-8-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Σελίδες