20-08-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19 Αυγούστου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  5717
 
 
ΠΡΟΣ:
Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, 
14-08-2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
13-08-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      13-8-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5607
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
05-08-2019
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ. ΟΣΩΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΘΑΝΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ.
05-08-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 5 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 5401  – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
20-08-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  19 Αυγούστου  2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  5717
 
 
ΠΡΟΣ:
Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους, 
14-08-2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
13-08-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός      13-8-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5607
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
05-08-2019
ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ. ΟΣΩΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ  ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΘΑΝΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ.
05-08-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 5 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 5401  – 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
14-08-2019
1. Το ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ
(ΚΕΠΑΚΑΔΙ) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής
29-07-2019
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ανοικτό, Ηλεκτρονικό, Δημόσιο, Διεθνή Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή
04-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
20-05-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Εθ.Αμύνης 3                                                      Ίασμος,16.05.2019
15-05-2019
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ    με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ