21-09-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  21 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 5175 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21-09-2018
 «
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  21  Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  5174  –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
20-09-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 20-9-2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                          Αριθ.πρωτ:5155
17-09-2018
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη    17-9-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 5053
 
17-09-2018
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη    17-9-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 5053
 
21-09-2018
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  21 Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. - 5175 –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
21-09-2018
 «
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  21  Σεπτεμβρίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. -  5174  –  
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
20-09-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 20-9-2018
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                          Αριθ.πρωτ:5155
17-09-2018
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη    17-9-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 5053
 
17-09-2018
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                           Σώστη    17-9-2018
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΩΣΤΗ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ. 5053
 
13-08-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
 
Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου για
09-08-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Ανακοινώνει
 
02-08-2018
Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»
 
16-07-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:
 
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΙΑΣΜΟΥ»
 
Cpv: 50112100-4 «Υπηρεσίες Επισκευής Αυτοκινήτων» και
01-06-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Ιάσμου διακηρύσσει τη Δημόσια, Ανοικτή, Διεθνή, Ηλεκτρονική διαδικασία
επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ