05-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός       5-12-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.   8985
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
03-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος  03-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ                                                         Αριθ. Πρωτ.  8912
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
03-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ίασμος:  03-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.8913  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός        22-11-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  8642
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 22 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –  8646– 
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
05-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός       5-12-2019 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.   8985
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
03-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Ίασμος  03-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΣΩΣΤΗ                                                         Αριθ. Πρωτ.  8912
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
03-12-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ίασμος:  03-12-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΠΟΛΥΑΝΘΟΥ                                          Αριθ. Πρωτ.8913  
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιασμός        22-11-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  8642
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
22-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 22 Νοεμβρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. –  8646– 
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
13-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Ίασμος 13-11-2019
08-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                                     Ίασμος , 8-11-2019
ΙΑΣΜΟΣ 69200                                                          Αριθ.πρωτ: 8286
05-11-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος, 04 Νοεμβρίου 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 8153
 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
25-10-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος , 25/10/ 2019
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 7914
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με αντικείμενο:

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ