17-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   16-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 5762
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

08-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ: 5482                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
05-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       5-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5479
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
05-10-2018
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
28-09-2018
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε
στο Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
την Παρασκεύη 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00
στο Πνευματικό Κέντρο Δ.Δ. Ιάσμου.
17-10-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ίασμος   16-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ. 5762
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ

08-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ: 5482                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
05-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       5-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  5479
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
05-10-2018
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
28-09-2018
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε
στο Μονοήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που διοργανώνει το
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ)
την Παρασκεύη 5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00
στο Πνευματικό Κέντρο Δ.Δ. Ιάσμου.
08-10-2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Ίασμος, 5.10.2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ: 5482                                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 
05-10-2018
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΑΣΜΟΥ, CPV : 45233141-9, 45233253-7
13-08-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό διαγωνισμό για την:
 
Ανάδειξη προμηθευτή – χορηγητή/τών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιάσμου για
09-08-2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
 
Ανακοινώνει
 
02-08-2018
Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας»
 

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ