18-02-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1271-   
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-02-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       15-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  1233
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
15-02-2019
 
 
 
Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ και ΤΕΒΑ
 
14-02-2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιιιής για την προμήθεια
12-02-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος        6-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ   1004
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
18-02-2019
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  18 Φεβρουαρίου 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1271-   
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-02-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος       15-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.  1233
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
 
15-02-2019
 
 
 
Διανομή τροφίμων σε δικαιούχους ΚΕΑ και ΤΕΒΑ
 
14-02-2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιιιής για την προμήθεια
12-02-2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ίασμος        6-2-2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ   1004
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
14-02-2019
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από  οικονομική  άποψη  προσφορά αποκλειστικά  βάσει τιιιής για την προμήθεια
07-12-2018
1. Ο Δήμαρχος Ιάσμου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και
κριτήριο κατακύρψσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει
20-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
 
Θέσεις Λαϊκών Αγορών Ιάσμου και Σώστη, του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής
Ενότητας Ροδόπης, για απόδοση σε επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται
19-11-2018
Ο Δήμαρχος Ιάσμου:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Του Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική
της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
07-11-2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ