Δημοτικά Διαμερίσματα

Ο Δήμος Ιάσμου προέκυψε από την συνένωση των Κοινοτήτα Αμαξάδων, Δήμου  Ιάσμου και Δήμου Σώστου.

 •  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΑΣΜΟΥ

  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΞΑΔΩΝ

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΗΝΟΣ 

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΠΙΣΤΟ 

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΣΧΟΣ

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΠΗΣ

  ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΗ

  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΣΕΑΣ