15-11-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  14-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  10739
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
10-11-2017
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος       7-11-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΗΝΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  10520
07-11-2017
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    7-11-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  10519
07-11-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    6-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 10452
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
06-11-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  3 Νοεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 10430  –  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
15-11-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Σώστης  14-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                              Αριθ. Πρωτ  10739
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ                                            
10-11-2017
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος       7-11-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΛΗΝΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  10520
07-11-2017
ΔΗΜΟΣ    ΙΑΣΜΟΥ                                                            Ίασμος    7-11-2017
ΤΟΠΙΚΗ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΑ  ΠΙΣΤΟΥ
                                                                                              Αριθ.  Πρωτ.  10519
07-11-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    6-11-2017
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ. 10452
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ
06-11-2017
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ  3 Νοεμβρίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 10430  –  
 
 
                   Π Ρ Ο Σ : ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΗΜΟ