Νέα - Ανακοινώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 16.03.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ
ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΜΒΡΟΣΙΑΣ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 1882
 
 
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.03.2018
                 Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
 
Του πρακτικού της  1ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 08.03.2018
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΙΑΣΜΟΣ 7 Μαρτίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΙΑΣΜΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. – 1620 –  
 
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2018
Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2018

Εξέταση μίας (1) αίτησης  δημότη  μας, για μείωση χρεών, από τέλη ύδρευσης, λόγω λάθους καταμέτρησης κατανάλωσης, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους, του Δήμου μας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 07.03.2018

Του πρακτικού της  1ης/2018  συνεδρίασης  του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής  Κοινότητας Αμαξάδων.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 05.03.2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ίασμος    2-3-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
Ημερομηνία δημοσίευσης: 02.03.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Ίασμος 1-3-2018
ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1479
Ημερομηνία δημοσίευσης: 28.02.2018

Ανακοινώνεται ότι ο ΕΛΓΑ.....

Σελίδες